Halmstad

Varningsskyltar - en kortsiktig lösning

Halmstad kommun går vidare med att försöka hitta en lösning för att undvika fler olyckor vid stenbrottet i Grötvik utanför Halmstad.

Teknik och fritidsförvaltningen har idag sett över vad man kan göra för att öka säkerheten på kort sikt. Det man hittills gjort är att ha kontinuerlig tillsyn på staketet vid stenbrottet, sätta upp varningsskyltar och lägga upp information på kommunens hemsida.

Halmstad kommun ska inom kort försöka få ett möte med markägarna för att se på mer långsiktiga lösningar.