Halland

Halländska kor mjölkar bäst

Det har blivit ljusare för mjölkbönderna och allra bäst går det i Halland. Halland är det enda av landets län där mjölkproduktionen ökat, visar branschorganet Svensk Mjölks statistik.

Efter en bra inledning 2009 blev förra sommaren och hösten mycket tuff för mjölkbönderna liksom för näringslivet i stort. Internationellt talar man om 2009 som det värsta året för mjölken i modern tid. Men nu har det vänt och den svenska mjölkproduktionen håller på att återhämta sig.

Under förra kvotåret, det vill säga från april 2009 till mars 2010, minskade mjölkinvägningen hos mejerierna med omkring tre procent utom i Halland där leveranserna ökade något.

På kommunnivå hör Varberg, Falkenberg och Laholm till sex kommuner i landet där kossorna lämnar mest mjölk.

Samtidigt fortsätter strukturomvandlingen av mjölkjordbruket, med allt färre men större gårdar. Idag svarar en tiondel av de svenska mjölkföretagen för en tredjedel av alla mjölkleveranser. Bland dessa företag finns till exempel Wapnö.

Och det är de stora gårdarna som under det senaste året mest ökat sin mjölkproduktion. En förklaring till det är, enligt Svensk Mjölk att beslutade och genomförda investeringar hos mjölkföretagen nu ger resultat.

Och framtidstron är stark bland de halländska mjölkföretagen. När det gäller ansökningar om att få bygga nytt, eller bygga om befintliga kostallar, ligger Halland topp tre.

Den positiva utvecklingen väntas i ett internationellt perspektiv fortsätta under 2010, och nå rejäl tillväxt nästa år, spår Svensk Mjölk.