Sverige

Yngre löper större risk i trafiken

Bilägare under 25 år är betydligt mer skadedrabbade än äldre, över 55. En sammanställning visar att de yngre bilförarna löper tre gånger större risk att drabbas av en trafikskada än bilförare över 55 år.

En sammanställning över antalet skador som försäkringsbolaget If tagit fram visar att de yngre bilförarna löper tre gånger större risk att drabbas av en trafikskada än bilförare över 55 år.

 Vi ser att åldern är den mest avgörande faktorn. Äldre bilförare har en bättre förmåga att bedöma olika situationer i trafiken. En del kan uppfatta detta som provocerande, men vi ser det svart på vitt i

skadestatistiken att skillnaderna är väldigt stora, säger Dan Falconer, motorspecialist på If.