HALLAND

Mjölkkor inte lika populära

Antalet mjölkkor har blivit betydligt färre i Halland och i Sverige i stort. På 30-talet fanns närmare 2 miljoner mjölkkor i landet, det kan man jämföra med dagens 360 000.

Siffror från Jordbruksverket visar att antalt mjölkkor blir färre i Sverige i stort och även i Halland. I Halland har antalet mjölkkor sjunkit sedan 30-talet. Idag finns det knappt 30 000 mjölkkor i länet. På 30-talet var det drygt 70 000.