Höganäsverken bör minska kvicksilver i råvaror

Den enda möjligheten för Höganäsverken i Halmstad att begränsa utsläppen av kvicksilver och kadmium är att minska förekomsten av dessa ämnen i råvarorna. Det skriver länsstyrelsen i ett yttrande till miljödomstolen.

När det gäller utsläppen av stoft från verksamheten håller länsstyrelsen med Höganäsverken att de kan begränsas bland annat genom en stegvis utbyggnad av filterkapaciteten i ugnshallen.

Däremot anser länsstyrelsen inte att det finns några ytterligare konkreta åtgärder för att minska utsläppen av de illaluktande ämnena. Länsstyrelsen tycker därför att det räcker med att bolaget följer utvecklingen i frågan och deltar i Halmstad kommuns luktutredning