Länsstyrelsen besiktigar inte stallbyggnader

100-tals halländska bönder har betalat för att få sina nya stallbyggnader besiktigade av länsstyrelsen. Men någon besiktning har det aldrig blivit. Det här är en orimlig situation menar den halländske riksdagsmannen och ledamoten av länsstyrelsens styrelse Henrik Von Sydow.

Länsrådet Erik Österberg säger till P4 Radio Halland att anledningen att det blivit så här att det har varit ovanligt mycket byggärenden de senaste åren och att man helt enkelt inte hunnit med. Men han understryker att länsstyrelsen valt att lägga tyngdpunkten på själva förprövningen som är 80-90% av kostnaderna och att lantbrukaren när bygget är klart anmäler att att allt gått enligt ritningarna. Men Österberg håller med om att det inte är rimligt att betala för en besiktning som inte genomförs.