Fornlämning bortschaktad i Onsala

En 5000 år gammal stenåldersboplats har av misstag schaktats bort från två tomter i ett nytt bostadsområde i Onsala.

Fastighetsägaren är skyldig att kontrollera om det finns fornlämningar på en tomt och i så fall anmäla till länsstyrelsen att man vill bygga där.

Eva Schaller Åhrberg på riksantikvarieämbetet säger till P4 Radio Halland att hon tycker att det är anmärkningsvärt att Kungsbacka kommun gett bygglov, speciellt med tanke på att den här stenåldersboplatsen fanns markerad på den så kallade ekonomiska kartan.

Riksantikvarieämbetet har nu undersökt tomterna och hittat rester av boplatsen. Eva Schaller Åhrberg har begärt att få pengar av länsstyrelsen för att få göra en arkeologisk slutundersökning så att tomterna sedan kan bebyggas.