Pilkington får släppa ut mest koldioxid

Pilkington i Halmstad, Hylte bruk och Värö bruk finns bland de halländska företag som får släppa ut mest koldioxid de närmaste tre åren. Detta enligt den preliminära lista som regeringen presenterade i torsdags.

Syftet med de här utsläppsrätterna är att Sverige ska uppfylla sin del av EU:s åtagande enligt Kyoto-avtalet när det gäller att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid. Utsläppsrätterna fastställs slutligen av Naturvårdsverket i höst.

De största kvoterna av koldioxid får Pilkington med 185 000 ton och Hylte bruk med 100 000 ton per år.