Konsulter ska hjälpa socialnämnden

Socialnämnden i Varberg har skrivit avtal med två konsulter för att komma till rätta med nämndens underskott på 28 miljoner kronor.

De två konsulterna är båda före detta socialchefer med lång erfarenhet som ska intervjua 150 personer inom förvaltningen.

Intervjuerna ska ligga till grund för en handlingsplan som ska presenteras på ett seminarium i juni. Planen ska innehålla en analys och förslag till vad som kan göras för att komma till rätta med ekonomin.