Halmstad

Nämnd med överförmyndare avskaffas

Medan man i Falkenberg utreder möjligheten att inrätta en överförmyndarnämnd så skrotar Halmstad kommun sin nämnd. Kommunen har  efter en utredning valt att avskaffa överförmyndarnämnden.

– Vi är oroliga för att  det blir en sämre belysning av ärendena och att de ska bli enkelspårigt bedömda. I nämnden sysslar vi med de svåraste ärendena. Vi tycker att de är värda en djupare belysning, säger Maria Persdotter (S) som är vice ordförande i nämnden.

Maria Persdotter tycker det är viktigt med flera erfarenheter och infallsvinklar för att göra en rättvisare bedömning. Hon har resten av nämndledamöterna med sig, men kommunfullmäktige beslutade trots det att avskaffa överförmyndarnämnden. 

Att avskaffa nämnden är tvärtemot hur man tänker i  Falkenberg kommun där man utreder möjligheten att inrätta  en överförmyndarnämnd tillsammans med flera andra kommuner i norra Halland.

– Jag tycker det är underligt att man går den här vägen i Halmstad. I hela landet går man mot fler och fler nämndorganisationer och bort från enskilda överförmyndare.

Den fördel som kan finnas med att ha en ensam överförmyndare är att handläggningstiderna kan bli kortare, men kostnaden blir inte mindre.

– Många tror att det går att spara pengar men det går inte, säger Maria Persdotter.

Nämnden kommer att finnas kvar i Halmstad till årsskiftet.