Kungsbacka

Badbryggan har alltid varit privat

En båt- och badförening på Onsalahalvön kämpar vidare för sin rätt att markera att deras badbrygga är privat.

Länsstyrelsen har beslutat att föreningen ska ta bort skylt, grind och räcke från bryggan, eftersom de hindrar allmänheten från att röra sig fritt i området och därför blir ett brott mot strandskyddsreglerna.

Men föreningen går vidare och överklagar till Miljödomstolen.

Enligt föreningen så godkändes bryggan i en vattendom redan 1978 - och då sades ingenting om att allmänheten måste få bada fritt från bryggan.

Det är länsstyrelsen som nu i efterhand tolkar vattendomen så att vem som helst får vara på bryggan men det är fel, hävdar badföreningen via sitt juridiska ombud.