Dispens för fiske ska hjälpa laxen

Nu ska laxarna i några av Hallands åar få handfast hjälp med att komma förbi kraftverk och svårnavigerade laxtrappor. Länsstyrelsen har sagt ja till att laxarna fångas upp nedanför hindren i oktober månad, det vill säga när det normalt är förbjudet att fiska lax.

Efter att ha flyttats ska laxen släppas ut i biflöden längre upp i vattensystemen. Detta för att de olika åarnas genuina laxstammar ska gynnas och föröka sig.

Dispensen för detta oktoberfiske gäller Nissan, Ätran och Rolfsån.