Hylte

Bryssel fick ge sig i symboltvist

Ett par i Hylte kommun får rätt att behålla två varumärken med texten "European craftsmanship", trots invändningar från självaste EU-kommissionen.

Myndigheten i Bryssel menade att logotypen med en båge av gula stjärnor på blå botten kunde förväxlas med Europarådets emblem med en cirkel av stjärnor i likadana färger. Men Patent- och registreringsverket anser inte att märkena är så lika att de kan förväxlas.