Halland

Fler äldre dör i bränder

Allt fler äldre dör varje år i bränder. Bränderna sker hemma och det största orsaken är sängrökning. Och många av de äldre dör inte av röken - utan brinner upp.

– Det som är otäckt på senare tid och som vi skönjer på nationell nivå är att det är så många som får brand i kläderna. Det är en otroligt smärtsam upplevelse för då brinner man mer eller mindre upp, säger brandmästare Mattias Sjöström som utreder och informerar om bränder i Halmstad.

Ny forskning visar att det finns en tydlig riskgrupp när det gäller dödsbränder som är äldre, dementa och funktionshindrade. Varje år dör ungefär 120 personer i bränder och 80-90 procent består av den här riskgruppen. I Halland dör cirka tre personer per år, och det finns olika orsaker.

– Man glömmer spisen. Det är vanligt med sängrökning eller att man tappar brinnande tändstickor när man tänder stearinljus.

Alltfler äldre bor hemma och har ofta omsorg, men brandsäkerheten har kommunen inte tänkt på. Antalet dödsbränder kommer att öka med 35 procent till år 2050. Och orsaken är att fler äldre bor kvar hemma.

– Vi har alldeles för många som ligger i sitt eget boende och inte kan utrymma själva. Man är helt beroende av andra människor runt omkring, säger Mattias Sjöström.

Det finns bra och enkla åtgärder för att minska och stoppa bränderna. Sedan in somras informerar Mattias Sjöström Halmstad kommun och till exempel fastighetsägare om faran för bränder och hur man kan stoppa bränder.

– Det kan vara spisvakter och mobila sprinklersysten. Det kan också vara brandlarm kopplade hemtjänsten i någon form.