Halmstad

Lantmännen vill behålla industrispår

Lantmännen kritiserar Halmstad kommuns planer på att ta bort stickspåret på Vilhelmsfält. Planerna rimmar illa med kommunes uttalade önskan om att satsa på hållbara transporter.

Petter Melin på Lantmännen fastigheter hyr ut lokaler till företag som gärna vill frakta sina gods på järnväg.

– Det stora logistikföretaget som hyr av oss har förfrågningar från presumtiva kunder som efterfrågar godstransporter på järnväg, säger Petter Melin.

– Vi har även haft förfrångningar från nya företag som söker etableringar som också ser det som positivt att vi har ett industrispår in till fastigheten.

Mer gods behöver gå på järnväg. Så står det i det handlinsprogram för hållbara transporter som Halmstad kommun tagit fram. Och där uttrycks en önskan om att utveckla Halmstad som logistiskt nav för hållbara transporter.

Samtidigt står det att stickspåret på Vilhelmsfält, där gods alltså går på järnväg – riskerar att försvinna. Det anses inte vara samhällsekonomiskt lönsamt.

– Vad man menar är väl att kostnaden för att bygga om dem är så stor i förhållande till hur mycket dem används, att man kanske hellre får se på vad man kan erbjuda näringslivet istället, säger Sabina Andersson är trafikstratsteg på Halmstad kommun.

– Vilket är vettigast att göra, att ha ett stickspår till ett specifikt företag eller att köra för flera företag till en kombiterminal där man sedan kan lasta på.

Petter Melin på Lantmännen tycker att kommunen talar med dubbla tungor, man pratar om värdet av hållbar trafik på järnväg men planerar också att ta bort industrispår.

Sabina Andersson förstår att det här kan förvirra:

– Det kan jag förstå. Det handlar ju om diskussionen om vad som är bäst för ett enskilt företag kontra vad som är bäst för helheten. Men självklart kommer vi att titta på det igen, säger hon.

– Det kan vara så, när vi tittar på det igen, att man kommer att ha kvar stickspåren på något vis om det är möjligt rent tekniskt. För man måste också titta på trafiksäkerhetsaspekter på Södra Infarten.