Varberg

Världsarv besväras av fukt

Världsarvet Grimetons radiostation har fuktproblem. Fukten gör att färgen släpper på väggarna inomhus, berättar länsstyrelsens förste antikvarie Hans Bergfast.

– På insidan fasaderna släpps det in fukt så att färgen släpper på väggarna, säger länsstyrelsens förste antikvarie Hans Bergfast.

Vad får det för följder?

– Ja det är ju ett återkommande bekymmer att putsen släpper och det blir fuktgenomslag och saltutfällningar, och även balkar som går in i fasadväggarna och som bär upp takkonstruktionen blir rostangripna i ändarna.

Problemen med fukt på väggarna inne i huvudbyggnaden på världsarvet Grimetons radiostation har funnits i åtminstone 25 år, berättar Hans Bergfast.

Det var då som man la på en modern plastbaserad puts utvändigt. Men kanske spelar det också in att långvågssändaren inte är i gång längre - den alstrade mycket värme som drev ut fukt.

Hans Bergfast bedömer att fukten framför allt är en utseendefråga, inte så mycket ett hot mot den unika världsarvsbyggnaden.

– Jag tror inte det är något jättestort bekymmer för det har pågått under lång tid och när fasaderna putsades om på utsidan man återgick till originalputsen så är det min uppfattning att det långsamt blir bättre.

Men samtidigt sätter Hans Bergfast ett frågetecken i kanten också för den ädelputs som numera återigen sitter på radiostationens väggar.

– Ja alltså det är en fundering som funnits med i bilden. Är ädelputsen mer genomsläpplig eller bättre, eller förvärrar den problemet?