Unik rättegång ställdes in

Den Kungsbackabo som hade åtalat chefsåklagare Ingela Sörgård för falskt eller obefogat åtal ,kom aldrig när den ovanliga rättegången inleddes i morse i Varbergs tingsrätt.

Ingela Sörgård åtalade mannen för att han ska ha hotat vittnen som vittnat emot honom i en tidigare rättegång. Enligt Kungsbackabon fanns det inget stöd i lagen för att åtala honom för det. Tingsrättens domare Björn Karlén sa att normalt är det så att Kungsbackabon har förlorat sin rätt att driva sitt enskilda åtal mot åklagaren, när han inte själv kommer till rättegången. Det definitiva beslutet om detta dröjer dock.