Laholm

Lantmännen vill göra mer foder

Vallberga lantmän vill öka sin produktion av djurfoder med 50 procent. Foderfabriken utanför Laholm som togs i bruk för tre år sedan har redan nått taket för hur mycket man får tillverka.

Målet är att tillverka 120 000 ton om året och det ska ske genom att produktionen ska bli mer effektiv och därför är nyanställningar inte aktuellt. 

En större produktion ger utökat försäljningsområde för företaget som profilerar sig som det lokala alternativet.

– Vi producerar inte för att ställa på lager utan tillverkar efterhand som vi får in beställningar, säger Lars Johansson som är vd på Vallberga lantmän.

– Efterfrågan på vårt djurfoder ökar hela tiden så det är för att öka marknadens efterfrågan som vi vill höja gränsen för hur mycket vi får tillverka varje år, säger han.