Halmstad

Tryggare stråk för jämställd miljö

Det ska finnas tydligare stråk där människor rör sig i Halmstad. Aktivitetszoner där människor träffas är en annan sak som kommer att göra Halmstad tryggare ur ett jämställdhetsperspektiv. Det tror i alla fall den grupp på Halmstad kommun som jobbar med ett projekt i ämnet.

I början av året sökte och fick Halmstad kommun pengar från länsstyrelsen för att starta ett antal projekt med målet att göra Halmstad tryggare ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett av projekten är särskilt inriktade mot Vallås och centrum.

– Det handlar om att inhandla kunskap om centrum och Vallås. Vad de boende tycker om de miljöerna och allmänheten i centrum och vilka åtgärder som behöver göras för att skapa ett tryggare Vallås och ett tryggare centrum, säger Eva-Lena Torudd, som är stadsträdgårdsmästare och leder projektet.

Hennes projekt är ett av fyra som beviljades pengar från länsstyrelsen för att göra Halmstad citat tryggare ur ett jämställdhetsperspektiv.

De andra projekten handlar bland annat om utbildningsinsatser för personal på kommunen, och hur man blandar in trygghet och jämställdhetsfrågor i stadsplanering.

Eva-Lena Torudds projekt, som rör Vallås och centrum, har tagit fram åtgärdsförslag som ska presenteras för politikerna i teknik och fritidsnämnden.

Och insatserna som behöver göras är inte särskilt stora, säger Eva-Lena Torudd. För att skapa trygga stråk menar hon att man kan släcka ner vissa områden i centrum.

– Och då tänker jag kanske främst på de parkmiljöer som finns. Det kanske är bättre att säga att i de här miljöerna kanske man inte helst ska vara när det är mörkt, av just säkerhets och otrygghetsskäl då.

Innebär inte det är att det blir ännu otryggare i de områden där man släcker?

– Jo, men man ger också en tydlig signal till allmänheten om att här kan du röra dig, respektive här kanske du inte ska röra dig.