Halmstad

Kommunen kontrollerar dagisföräldrar

Halmstad kommun kommer under hösten att kontrollera om föräldrar till barn inom barnomsorgen har betalat tillräckligt mycket i avgift för omsorgen under 2008.

Kommunen kommer att jämföra inkomstuppgifter som vårdnadshavare har lämnat till kommunen, med inkomsten för 2008 enligt Skatteverkets regler.

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2008 har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka barnomsorgsavgift.