Kungsbacka

Fastighetsägare ska förenkla för funktionshindrade

Fastighetsägare riskerar att få betala straffavgift om de inte före årsskiftet har gjort livet lättare för funktionshindrade. Och Kungsbacka kommun sätter nu tryck på de privata fastighetsägare som har publika lokaler.

Helmer Johansson i De handikappades riksförbund, DHR, noterar att kommunen faktiskt har gjort en hel del i sin egen fastighet, Kungsbacka simhall.

– Det är jättebra. Jag tror att det är nödvändigt för att det ska hända något. 

Men det har tagit några år? 

– Ja, men det är ändå bra att det kommer igång, säger Helmer Johansson.

Det är inte helt glasklart vad som räknas som enkelt avhjälpta hinder, men ett riktmärke kan vara att man måste vara beredd att sätta upp knappar som öppnar tunga dörrar, eller överbrygga ett par trappsteg.

Fastighetsägarna i Kungsbacka bjuds nu in till ett möte där de får veta hur de kan ordna det här i tid och slippa betala straffavgifter, berättar bygglovarkitekt Eva Örneblad.

– Det är framförallt möjligheten att ta sig in i en lokal. Tillgängligheten när det gäller nivåskillnader och tunga dörrar. Man gör en bedömning i lagstiftningen utifrån ekonomiska konsekvenser för den enskilde fastighetsägaren men också vilken effekt en åtgärd får.

Fastighetsägaren måste göra det här, vad händer om han eller hon inte gör det?

– Det kan bli vitesbelagt för att man ska åtgärda det här, säger Eva Örneblad.