Halland

Antalet rån ökar

Allt fler rån drabbar butiker. Bara förra veckan var det två i Halland, ett var det det uppmärksammade mot en guldbutik i Varberg och ett mot en videobutik i Halmstad. Statistiken bekräftar också att antalet butiksrån har ökat i Halland under den senaste femårsperioden trots alla säkerhetsåtgärder som införts.