Halland

Bredband byggs ut med statligt stöd

Mer statliga pengar ska underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden. Kommunikationsmyndigheten PTS har fått 95 miljoner kronor av regeringen, och tillsammans med det stöd på 250 miljoner som finns sedan tidigare ska det bli lättare för till exempel byalag, att starta projekt för att bygga ut bredband.