Kungsbacka

Startskott för nya reningsverket

Efter många års avloppsproblem i västra Onsala och våndor kring var ett nytt reningsverk ska ligga för att grannarna ska slippa lukten, så var det i dag äntligen dags att formellt starta bygget av reningsverket i Lerkil.

I dag startades bygget av reningsverket i Lerkil. Kungsbackas VA-chef Anders Jansson är nöjd.

– Det är ett angeläget miljöprojekt. Dels vill vi ha möjlighet att kunna sanera Lerkilsområdet, som har enskilda lösningar, dels vill vi avlasta Kungsbackafjorden. Vi kommer att leda om en del vatten som i dag renas i Hammargårds reningsverk till Lerkils reningsverk. Kungsbackafjorden är kraftigt övergödd och vi vill göra vad vi kan för att minska belastningen där, så det är ett angeläget miljöprojekt.

Markarbetena har hållit på ett tag och snart är det dags att börja bygga själva reningsverket här i skogen strax ovanför Lerkils idrottsplats. Inom ett par år ska det nya verket ta emot avloppsvatten från 10 000 personer - givetvis från närområdet men alltså även från Hammargårds reningsverk inne i Kungsbacka. 

Det renade avloppsvattnet från Lerkil släpps sedan ut i havet två kilometer ut från stranden. Följden blir renare badvatten och mindre risk för förorenade brunnar i Lerkilsområdet, men också mindre miljöbelastning på Kungsbackafjorden, åtminstone tills stan hunnit växa ännu mera.

När Lerkils reningsverk blir klart kommer betydligt fler hushåll där att tvingas betala för att ansluta sig till kommunalt avlopp - det är priset för en bättre vattenmiljö.

– Ja, så är det. När det gäller spillvatten så är det tvingande att ansluta. Vatten betraktar vi som frivilligt. Har man en egen brunn med bra vattenkvalitet så kan man behålla den, men avloppet, spillvattnet, är tvingande att ansluta till.