Halmstad

Oljeläckage pågick i fyra dagar

Under fyra dagar i början av september läckte olja från en container på Kristineheds förbränningsanläggning i Halmstad. Oljan pumpades via en lakvattendamm rakt ut till våtmarken som mynnar ut i Nissan.

Nu har det miljöfarliga läckaget lett till att det kommunala renhållningsbolaget HEM fått ett föreläggande av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kräver en riskanalys som beskriver miljökonsekvenser vid haverier och olyckor och risken för spridning till bostäder och företag i närheten av Kristinehed.

Dessutom åläggs HEM att uppdatera sitt nu åtta år gamla kontrollprogram för förbränningsanläggningen.

Länsstyrelsen vill också ha en skriftlig uppställning över ansvarsfördelningen för miljöfrågor vid HEM.