Laholm

De ger ungdomarna en röst

Ungdomsforum i Laholm har i dag sitt första möte efter sommarlovet och det är både nya och välbekanta ansikten som möter kommunpolitikerna för att göra sina röster hörda.

Axel Lilja har suttit med i ungdomsforum i ett år och han tycker att det är viktigt att föra fram ungdomsfrågorna och påverka politiker i kommunen.

– Det känns som att politikerna har lyssnat på oss, säger Axel Lilja.

Ett hett ämne som Axel vill lyfta i dag är resan till Auschwitz som alla niondeklassare tidigare fick göra och som sedan förra året är indragen.

– Man kanske kan göra omprioriteringar och satsa på den resan som jag tror är viktig för många.