Halland

Patienter riskerar ny infrakt

När någon drabbats av hjärtinfarkt är motion en viktig faktor för att förhindra att man drabbas igen. Bland de län som i minst utsträckning når målen för fysisk aktivitet för den gruppen patienter finns Halland, tillsammans med Skåne och Uppsala. Det konstaterar Hjärt-Lungfonden i en ny rapport.

I Halland drabbas cirka 1 100 personer av hjärtinfart per år. 130 av dem, eller 12 procent, får en ny hjärtinfarkt inom ett år.

När det gäller att få ned blodtrycket och minska det skadliga kolesterolet är vården av hjärtinfarkt-patienter inte heller framgångsrik i Halland.

52 procent av patienterna nådde inte målvärdet för kolesterol och blodtyckets målvärde var det 35 procent av hjärtinfarktspatienterna som inte klarade.

– Jag tycker att vi gör det allra bästa för att få fram information och ha motiverande samtal. Sedan är det upp till var och en att ta sitt individuella ansvar, säger Elin Svensson soom är sjukgymnast på Länssjukhuset i Halmstad och jobbar med just de här patienterna.