Halland

Förseningar i tågtrafiken

Tågtrafiken över Öresundsbron ska nu åter vara igång, enligt Trafikverkets hemsida men det kan dröja långt in på eftermiddagen innen tågen går enligt tidtabell. Tdigare stod tågen stilla på Öresundsbron. Något som vållade stora störningar i trafiken på västkustbanan upp till Göteborg.