Halmstad

Flygplanshaveri stod på schemat

Flera döda, minst 30 skadade och katastroftillstånd. Det var förutsättningarna under den övning Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, anordnade i dag vid flygplatsen i Halmstad.

Rickard Weman, chef för flygbasavdelningen på FMTS berättar om scenariot:

– Det vi spelar upp i dag är att vi har ett flygplanshaveri. Vi har ett skadat flygplan med ett antal skadade, vi har en terminalbyggnad som är sönder och en helikopter med skadade ombord.

Det var full aktivitet när de över 100 deltagarna i övningen koordinerade räddningsinsatsen där närmare 40 personer skadats efter en kollision mellan ett plan och en helikopter.

Det låg skadade och sårade personer överallt och alla ville ha hjälp först.

Enligt Rickard Weman på FMTS har den här typen av övningar stora vinster.

– Vi har en samverkan mellan räddningstjänsten, ambulans, SOS, polis och militär flygplansräddningstjänst. Effekten är inte bara att man får öva sin egen funktion utan även samverkan mellan de här myndigheterna.