Halland

Tummen ner för skolk i betyg

Att skriva in skolk i betyget är fel sätt att angripa frånvaro i skolan. Det anser både Kungsbackas skolchef och den socialdemokratiska oppositionen. Men den borgerliga alliansen är positiv till att notera skolk i betyget.

 – Jag tycker faktiskt att det är ganska förkastligt att tro om att man skriver in frånvaro i ett terminsbetyg att eleverna därför blir mer motiverade att komma till skolan. Jag tycker det är viktigare att ha ett förebyggande arbete, säger Maj-Britt Rane Andersson (S). 

 – Om någon är borta från skolan så ska det åtgärdas omedelbart. Sedan är det hemmet, alltså föräldrarna, och sedan får man sätta sig ner och se vad gör vi för den här eleven, för de är individer som har olika problem och förutsättningar att klara sin skolgång.

Utbildningsminister Jan Björklund vill att olovlig frånvaro i skolan ska antecknas i elevernas betyg. Kungsbacka och Laholms kommuner har fått chans att tycka till om förslaget. I Laholm sa barn- och utbildningsnämnden i förra veckan nej. Det räcker att den nya skollagen tvingar skolan att ta kontakt med föräldrarna samma dag som eleven är borta, tycker man i Laholm.

Just detta tror också Kungsbackas grundskolors högsta chef Anette Liedström Hjorth är mer effektivt. För att få eleverna till skolan måste man skapa trygghet och trivsel. Hon får som sagt medhåll av Socialdemokraterna medan de borgerliga bland Kungsbackas ledande skolpolitiker tvärtom ställt sig bakom Björklunds förslag. Kristdemokraten Larry Söder säger att visst finns det andra sätt att uppmuntra närvaro, men en anteckning i betyget skapar ett extra tryck.

Maj-Britt Rane-Andersson tror inte på den metoden ens för notoriska skolkare.

 – Jag tror faktiskt att skolan kanske ibland har missat detta och låtit det gå för länge. Då är det svårt, men då kommer inte ett sådant omdöme att hjälpa ett enda dugg, utan det man ska göra är att tala om att vi accepterar inte att du kommer och går som du vill, eller inte kommer över huvud taget.

Så småningom blir kommunstyrelsen som tar slutlig ställning i den här frågan.