Falkenberg

Etik ska bli ledstjärna

När det för ett halvt år sedan avslöjades att en autistisk pojke vid upprepade tillfällen blivit inlåst av personal på ett fritidshem i Falkenberg fick handikappomsorgen och socialnämnden upp ögonen för hur verksamheten egentligen ser ut. Nu har arbetet startat för att ta fram en gemensam värdegrund för medarbetarna.

– Det viktigaste är att det finns tid för dialoger hur man hanterar vardagen. De goda exemplen lyfts fram liksom det som kunde gjorts bättre.

På frågan om det då inte finns risk att det bara blir en pappersprodukt och att man inte jobbar med det i verksamheten när det gått några år svarar han:

– Tanken är att det inte ska bli en pappersprodukt. Planeringen är så att värdegrunden ska antas av socialnämnden och sedan ska verksamheterna och medarbétarna jobba med den hur den ska förverkligas. En gång varje år ska man berätta för socialnämnden hur man förverkligat värdegrunden.

Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för handikappomsorgen föranleddes av det uppmärksammade fallet då en pojke låstes in i ett rum på ett fritidshem i Falkenberg och frågan är varför det ska till en händelse som denna för att få kommunen att agera.

– Händelsen är en del men jag tror att utvecklingen vi har idag i Sverige hade satt fokus på den här frågan ändå, säger Ola Götesson.