Kungsbacka

Personalfrågan på Pölagården tas upp igen

När arbetsutskottet i Kungsbackas nämnd för äldreomsorg sammanträder så tar socialdemokraten Inga-Lill Hallgren ännu en gång upp frågan om personalsituationen på Pölagården.

När arbetsutskottet i Kungsbackas nämnd för äldreomsorg sammanträder  så tar socialdemokraten Inga-Lill Hallgren ännu en gång upp frågan om personalsituationen på Pölagården.

Sen i somras tvingas personalen arbeta ensam på nätterna och de säger att de tvingas neka folk att gå på toaletten på natten, om det handlar om boende som behöver hjälp av två personer för att förflytta sig.

Socialdemokraten Ingemar Lundberg misslyckades för ett par veckor sen med att driva igenom ett förbud mot ensamarbete, trots att han fick med sig Kristdemokraterna och SPI. Hans förslag röstades ner med minsta möjliga marginal.

Nämndens moderata ordförande La Margareta Hertz säger inför mötet i dag att hon är mycket bekymrad över situationen på Pölagården, men hittills har hon inte velat ta av det ekonomiska överskott som nämnden beräknas göra i år för att sätta in mer nattpersonal på Pölagården.

I stället vill hon avvakta att en översyn av systemet blir klar, alltså en översyn av den modell som Kungsbacka nyligen började använda för att fördela pengar inom äldreomsorgen.

Och den broschyr om Pölagården där den dubbla bemanningen på natten nämns som en styrka - den har tills vidare plockats bort, berättar La Margareta Hertz.