Färre busringningar till SOSalarm

Barns busringningar till larmnumret 112 har minskat.  Enligt siffror från SOS Alarm har antalet busringningar blivit 35 000 färre på ett år. Larmföretaget tror att det beror på en omfattande kampanj som genomförts i skolorna det senaste året.