Macken i Vallda åter på dagordningen

Det blev inget klart besked igår från Kungsbackas ledande politiker i frågan om en ny bensinstation vid Vallda Trekant utanför Kungsbacka.

Det senaste förslaget från tjänstemännen är nej till bensinmack. Men en majoritet i Kungsbackas politiska ledning var i går positiv och vill fortsätta planera för en bensinstation. Diskussionerna kommer nu att tas upp i de respektive partiernas fullmäktigegrupper och tas upp igen i kommunstyrelsen.