Fysisk träning ger bättre självförtroende

Övervikt och dålig kondition är ett växande problem i Sverige. Inte minst ungdomar rör sig för lite. Ett projekt för att få fysiskt inaktiva tonårsflickor i Halland att röra mer på sig har nu utvärderats.

 Flickornas kondition förbättrades inte nämnvärt under det halvår dom tränade, men deras självförtroende stärktes och deras bild av sig själva ändrades till det bättre.