Halland

Färre tåg under julen

1:19 min

Snön och den stränga kylan gör att Trafikverket nu väljer att prioritera trafiken på riksnivå, vilket kan leda till betydligt färre avgångar för den regionala tågtrafiken i Halland och Skåne.

– Vi för dialog med företrädare för lokaltrafiken, och det kan bli aktuellt att trafiken i Halland och Skåne glesas ut så att de långväga transporterna kommer fram, säger Thomas Andersson, pressekreterare på Trafikverket.

I Halland är det Nässjöbanan och Viskadalsbanan som kan beröras av utglesningen - två sträckor som normalt har mycket trafik.

Men trots att antalet avgångar minskas, menar Thomas Andersson på Trafikverket att det här på sikt kommer att gynna även regionaltrafiken i Halland.

– Då kan vi iordningställa spåren, rensa upp snö och skotta växlar så att vi får igång all trafik snabbare. Vi gör det över julhelgen så att vi kan ha så mycket trafik som möjligt efter jul.

Är det inte innan jul som folk vill resa?

– Jo, men vi kan inte vänta med det här nu. Då blir det ännu mer störningar inför julhelgen, säger Thomas Andersson.

Läs också: