Laholm

Fotbollsklubb skär ner för att överleva

1:04 min

Av ekonomiska skäl tvingas nu Laholms Fotbollsklubb att säga upp sportchefstjänsten, och samtidigt försöker klubben bli av med hyresavtalet för vandrarhemmet i Laholm.

-– Spelartrupp och tränare fungerar mycket bra och de ska inte påverkas av det här kommande säsong, säger PO Lindberg, ordförande i Laholms Fotbollsklubb.

Laholms Fotbollsklubb har tappat intäkter under året, och när hyran av vandrarhemmet höjdes genererade inte längre verksamheten några pengar till klubben. När nu klubben inte har fått något löfte från kommunen om hyressänkning väljer man att säga upp hyresavtalet.

Samtidigt har man valt att säga man upp sportchefen Joakim Gunnarssons tjänst då lönekostnaden är för stor. Ett beslut som var nödvändigt för klubbens framtid, säger PO Lindberg.

– Det är lite tråkigt naturligtvis när man hamnar i sådana här situationer. Men å andra sidan så måste man ju agera för att verksamheten ska kunna fortsätta på längre sikt.