Varberg

Räddningsbåtar ligger fast i isen

1:30 min

Den tidiga och kalla vintern har gjort att isen har lagt sig rekordtidigt på Kattegatt, och det här innebär stora problem för Sjöräddningssällskapet som inte kan komma ut med sina båtar från hamnen.

– Just nu är det katastrofalt för vår del för våra båtar ligger infrusna. Vi kan helt enkelt inte komma ut, berättar Christer Berntsson på Sjöräddningssällskapet.

Hur är isläget längre ut?

– Enligt de rapporter som jag har sett så är det is mer eller mindre rätt över till Danmark.

Räddningsbåten Odd Fellow ligger fast i isen och det är alltså omöjligt för sjöräddningen att använda den för att ta sig ut till en olycksplats.

– Vi får  hoppas att folk försöker att hålla sig på land för havsisarna är ju väldigt förrädiska, säger Christer Berntsson.

Hur farlig är havsisen nu?

– Havsisen är väldigt lurig. Den lägger sig väldigt snabbt och kan försvinna lika fort som den kom. Där det varit fast is kan det vara öppet vatten efter en timme. Det går alltså blixtsnabbt.

Vem är det som ser till att det finns en viss sjösäkerhet när ni ligger inisade?

– Här finns både helikoptrar och vi har två järnkryssare som går i is. Och sedan har sjöfartsverket vissa isgående enheter och helikoptrar.

Förra året hade Sjöräddningssällskapet tillgång till en svävare som kunde undsätta människor på isarna, men den här vintern kommer den först i januari.