Halland

Flisen kostar mer

1:19 min

De bolag som producerar fjärrvärme runt om i länet kan få ökade kostnader för flisleveranserna.

Skogsbolagen har det besvärligt i skogarna på grund av snöläget och det tar längre tid att få iväg leveranserna vilket också gör det dyrare.

– Det som ställer till det är att det är så mycket snö som gör det svårt att hinna med att producera lika mycket som vi normalt sett gör. Och det hänger ihop med att lastbilarna har svårt att ta sig ut till objekten, då kan vi inte hänga med i samma takt som vi har planerat för, säger Fredrik Steineck, distriktschef  i Syd för Stora Enso biobränsle som är en av flera flisleverantörer.

När det är så pass kallt som det varit nu så behövs mer flis för fjärrvärmeproduktionen. Men skogsbolagen hade inte räknat med en så tidig vinter som det varit i år, vilket gör det svårare att få tag på lika stora lager flis som under varmare vintrar.

– Vi räknar med att det är besvärligt under första kvartalet, men att det är så här besvärligt som det varit i november och december är ovanligt. Och vi har tagit mer på våra lager än vad vi hade planerat för.

Vad innebär det sen på vårkanten?

– Det innebär att om vi skulle möta önskemålen från alla våra kunder om att ge mer flis än vad vi har avtalat, så finns det en risk att vi inte har tillräckligt på lager ifall vintern blir lång och besvärlig.