Laholm

Ordförande nöjd med körkortssatsning

1:11 min

I Laholm får nyanlända flyktingar som står långt från arbetsmarknaden hjälp att betala en del av körkortet. En satsning som nämndordföranden Elisabeth Babic beskriver som framgångsrik.

– Som man kan se av resultat har 29 personer tagit körkort, och 20 av dem har eller har haft arbete efter det. Det genererar ju skattemedel, så de betalar ju faktiskt tillbaka dessutom, säger Elisabeth Babic (M), ordförande i den nämnd som ansvarade för beslutet och som nu bytt namn till kultur- och utvecklingsnämnden.

Den här nyheten har väckt en hel del debatt, vad har det väckt för reaktioner hos dig?

– Jag tycker att det är lite synd med reaktionerna eftersom detta är pengar som är riktade till introduktionsprogram för våra flyktingar, och då är det ju en annan diskussion man får ha om flyktingpolitiken. Att ställa två grupper mot varandra på det viset tycker inte riktigt jag är okej.

Tidigare artiklar: