Varberg

Mångårig prästtvist avgjord

En över 20 år gammal tvist kring kyrkoherde Stefan Svensson i Tvååker har avgjorts av Arbetsdomstolen i dag. 

Utgången blev att Tvååkers kyrkliga samfällighet inte har rätt att kräva återbetalning av den dryga miljon som man ersatte kyrkoherden med sedan han sagts upp från sin tjänst.

I och med dagens utslag tvingas arbetsgivaren betala lön till den 59-årige kyrkoherden tills han går i pension. Det är kostnader på omkring en halv miljon kronor om året. Dessutom ska arbetsgivaren stå för rättegångskostnader samt betala 100 000 kronor i skadestånd till Stefan Svensson.

Kyrkoherden har tidigare fått rätt i AD och samfälligheten har totalt tvingats betala ut drygt 2,6 miljoner kronor i bland annat skadestånd, lön och rättegångskostnader för den felaktiga uppsägningen.