Halland

Vill förkorta vårdgarantin

Region Halland försöker nu pressa den tid man ska behöva vänta på ett nybesök hos läkare och specialistbehandling från dagens vårdgaranti på 90 dagar till 60 redan i år. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i regionen i dag.

Beslutet ska ses mot bakgrund av att regeringen nu ökar sina krav på de landsting som ska få del av den så kallade Kömiljarden. De nya kraven är att minst 80 procent av patienterna ska erbjudas tid för nybesök eller behandling redan inom 60 dagar.

Vården kan antingen erbjudas regionens egen regi, i andra landsting och regioner eller hos en privat aktör.