Laholm

Äldre befolkning problem i Laholm

1:34 min

Laholm kommer vara kommunen i Halland som om 20 år har det svårast att försörja sina äldre. Då kommer försörjningsbördan ligga på 2,61, alltså ska man förutom sig själv, försörja drygt 1 och en halv person till.

Erling Cronqvist är kommunalråd i Laholm, och han säger att deras satsningar på att få fler att flytta till kommunen kommer göra att siffrorna inte blir så illa.

– Vi vet ju om att vi har en hög medelålder i kommunen. Och det är i och för sig bra att våra medborgare lever länge. Men att det kan bli en belastning på den sociala biten framöver. Därför är det ännu viktigare att vi har inflyttning så vi kan försörja oss och ha en fortsatt god kommunal ekonomi.