Falkenberg

Gymnasieskolans tak måste renoveras

Falkenbergs gymnasieskola har drabbats av nya problem i form av fuktskador som måste åtgärdas. Renoveringen av taket på det ena huset beräknas ta ett halvår.

Arbetet startar den 1 juni och är så pass omfattande att huset måste utrymmas under tiden. Hur lösningen med ersättningslokaler ser ut är inte klart, men skolans ledning har

gjort klart att man inte vill att undervisningen sprids ut på lokaler runt om i stan.