Laholm

Manifestation mot ungdomsbrottsligheten

3:35 min

Laholms politiker tar täten när det gäller att demonstrera enighet mot den senaste tidens våg av ungdomsbrottslighet. Det blir en manifestation nästa gång fullmäktige sammanträder, den 31 maj.

– Vi i kommunfullmäktige avbryter vårt möte och samlas ute på torget och går i ett tåg fram till Stora torget. Och där är det meningen att två stycken ska tala om det här, säger Folkpartiets Margareta Jonsson som håller i planeringen.

Hoppas ni på mer uppslutning än bara politiker?

– Självklart. Varför vi gör det här är för att vi känner att initiativet måste komma från oss, men sen är det upp till alla människor som bor i Laholm.

När du mäter av opinionen i Laholm, märker du att det finns en samstämighet bakom kraven att nu ska Laholm kräva tillbaka sin stad?

– Ja det tycker jag. Man vill inte ha ett samhälle där någon försöker få en att bli tyst.