Varberg

Mindre brand på Ringhals

0:48 min

En mindre brand har uppstått i reaktor 2 på Ringhals kärnkraftverk. Reaktorn är ur drift och allt radioaktivt bränsle finns i en annan byggnad.

– Vi har haft en liten brand på Ringhals 2 under natten till igår, säger informationsansvarige Gösta Larsen. 

Men är ni säkra på det, för det pratas om möjlig brand eller glödning?

- Vi vet ju inte säkert eftersom vi inte kunnat se det med egna ögon men vi fick en temperaturhöjning när vi genomförde ett täthetstest som vi inte visste vad den berodde på. Och när vi gjort luftanalyser har vi kunnat se att det fanns kolmonoxid i luften inne i inneslutningen, och vi sett i kameran att det funnits sotbeläggning på några ställen, säger Gösta Larsen.

Natten till onsdagen genomfördes ett täthetsprov då man fyllde byggnaden med luft. Det upptäcktes då att temperaturen var flera grader högre än normalt och testet avbröts. Temperaturen sjönk sedan, vilket betyder att branden har slocknat. Luften innehöll kolmonoxid och via kameror syntes sot på väggarna.

Reaktorn är avställd på grund av en årlig kontroll sedan den andra april och täthetstestet görs återkommande var tredje år. Byggnaden var tömd på radioaktivt bränsle så det ska inte ha släppts ut något radioaktivt avfall.

Vid testet fyllde man bygganden med luft för att få ett övertryck och i väntan på att luften släpps ut kan man inte gå in för att ta reda på mer om brandorsaken. Luften filtreras även från partiklar som kan ha lossnat vid branden. Troligtvis kommer man kunna gå in i byggnaden imorgon fredag för att ta reda på brandorsaken.