Halmstad

Värsta vintern på decennier för växterna

2:03 min

Den värsta vintern på många decennier! Det är trädgårdsmästarens dom när han synar trädgårdsväxterna som borde grönska nu.

– Vi har haft perioder med mycket kallt väder utan snö. Det gär att plantorna fryser, säger Lasse Johansson på Tönnersjö handelsträdgård.

Hur många år sedan är det det var så här illa?

– Vi hade en väldigt besvärlig vinter 1987 men inte så extrem som i år.

Lagerhägg, rhododendron och barrväxter är alla vintergröna och har på många håll fått stora skador eller i värsta fall frusit ner helt. En del perenner har också gått åt under den hårda vintern.
I många fall, till exempel med lagerhäggen, kommer att kunna reparera sig själv, bara den får tillräckligt med vatten.

Hur har de växter och häckar som nyplanterades i höstas klarat sig?

– På många ställen är det väldigt illa. Exempelvis är de populära thuja och brabant som växer mot havet är väldigt bruna. Och det blir inte grönt.

Så folk får byta ut hela häcken som sattes i höstas?

– Ja, det får man göra.