Halland

Tågproblemen - inte regeringens sak

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har inga planer på att ta något initiativ för att lösa bekymren med Öresundstågtrafiken. Det klargjorde hon i en interpellationsdebatt i riksdagen i dag.

Socialdemokraten Leif Jakobsson från Malmö anklagade den svenska regeringen för att lägga sig platt för den danska staten och konstaterade att några sydsvenska regionråd och landstingspolitiker inte har tillräckligt att sätta emot en främmande stats göranden och låtanden.

Men enligt ministern Catharina Elmsäter-Svärd ligger, från svensk sida, frågan om Öresundstågtrafiken på de regionala trafikbolag som har avtal med DSB First.