Halmstad

Skattesänkning i Halmstad

1:57 min

Halmstad kommun sänker skatten med 15 öre från och med nästa år. Samtidigt satsar man 200 miljoner kronor på skolan under tre års tid.

Skattesänkningen är förhållandevis liten med tanke på att skatten höjdes med 75 öre för två år sedan, men Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, säger till P4 Halland att behoven i kommunen är större nu än då.

– Man kan inte riktigt jämföra läget för ett par år sedan med läget nu. Antalet människor har blivit fler och behoven i förskola, skola och vad gäller våra äldre ökar, säger Carl Fredrik Graf.

– Men i den situation vi nu befinner oss har vi konstaterat att skatteunderlaget växer och då har vi gjort bedömningen att det här är en lämplig nivå att sänka skatten med.

För en invånare som tjänar cirka 30 000 kronor i månaden innebär en skattesänkning med 15 öre mellan 25 och 30 kronor i månaden.

– Detta är en signal om att vi inte kan ha en utveckling där den offentliga andelen av ekonomin ständigt växer. Vi har ju visat att vi vågar höja skatten i en situation när det är nödvändigt och då är det naturligt att man också ska kunna sänka skatten när de ekonomiska förutsättningarna är bättre, säger Carl Fredrik Graf.

– Annars kommer vi i en situation där de offentliga utgifterna ständigt kommer att öka och det tror vi inte är önskvärt.

Så det är lite av en symbolfråga, mer än att det handlar om vad en enskild invånare får extra i plånboken?

– Det är ändå så att det handlar om cirka 25 miljoner kronor, så det är inte obetydliga pengar som skatten sänks med. Det betyder naturligtvis också en del för invånarna. Och det är alltid så att en skattesänkning betyder mest för de som har lägst inkomster, säger Carl Fredrik Graf.

Femklövern i Halmstad, alltså de fyra allianspartierna och Miljöpartiet, satsar på alla nämnder utom den nämnd som hanterar gymnasieskolan och det beror på vikande elevkullar.

Mest satsar man på skolan där man minskar storleken på barngrupper i förskolan, satsar på IT-utbildning och Matte och NO. Dessutom rustar man för större barnkullar.

Men även om det är en budget där det satsas rejält genomsyras den ändå av en önskan om att hålla ner de offentliga utgifterna på sikt. Man sänker skatten, men åtar sig också att framöver ompröva i princip all kommunal verksamhet.

– Vi menar att det är nödvändigt att inom den stora kommunala verksamheten inte bara fokusera på de eventuella tillskott som man anser sig behöva. Utan man måste titta på den befintliga verksamheten, och det måste bli ett naturligt inslag i nämnder och bolags arbeten att man omprövar och funderar på om man jobbar på rätt sätt.

– Genom att ge en tydlig signal om att omprövning  nu ska etableras så tror vi att vi kan införa något som bryter den konstandsutveckling som vi sett under lång tid, säger Carl Fredrik Graf.

Kan man tolka det som att ingenting är heligt?

– Viss verksamhet är naturligtvis helig, men man kanske kan göra det på ett annorlunda vis.