Halmstad

Stor satsning på cykelvägar

1:02 min

Halmstads alla cykelbanor ska rustas upp rejält de närmsta tre åren för att komma i bättre skick och för att cykelstråken som finns ska hänga ihop.

Totalt satsar kommunen 28 miljoner kronor på cykelvägar. 10 miljoner för upprustning och 6 miljoner om året i tre år för att bygga det man kallar ett superstråk.

– Det handlar om att försöka knyta ihop de cykelvägar som finns så att man får ett sammanhängande nät med cykelstråk, säger Tove Bergman (MP).

Det finns en massa cykelvägar i Halmstad, men förutom att många av dem behöver underhållas så hänger de inte heller riktigt ihop. Det finns korta sträckningar lite här och var där det inte finns cykelbanor. Men nu har politikerna målet att halmstadborna ska använda cykeln som transportmedel mer än idag. Därför satsar man alltså pengar på att bygga totalt 6 kilometer nya cykelbanor så att man kan cykla från alla Halmstads bostadsområden in till centrum och till det framtida resecentrat.

– Jag tror att många kommer att upptäcka att man kan cykla på hemifrån och till den plats man ska till och att det gör att fler kommer att våga cykla, säger Tove Bergman.